آرد ستاره

این محصول از ترکیب اندوسپرم با سایر قسمت های گندم به منظور تامین خواص کشسانی،رنگ،جذب آب بهتر و قابلیت نگهداری گاز در تهیه نان های صنعتی و حجیم تولید می گردد.آرد ستاره در دو گروه مختلف جهت تهیه انواع نان های فانتزی،قرآورده های حجیم و نیمه حجیم قابل تولید است.محصولات تهیه شده از این آرد دارای بافتی انعطاف پذیر و اسفنجی می باشد.

آرد تافتون و لواش

این آرد از تمامی آندوسپرم و قسمتی از سبوس گندم تهیه می شود، این آرد جهت تولید نان های نیمه حجیم سنتی و ماشینی تاقتون و لواش مورد استفاده قرار می گیرد.

آرد بربری

آردی است که از آندوسپرم و قسمتی از سبوس گندم تهیه می شود،این آرد بیشتر در تولید نان های نیمه حجیم کاربرد دارد.